Mühasibatlıq xidmətləri

Mühasibatlıq xidmətləri

 • Mühasibat uçotunun aparılması, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının formalaşdırılması (Fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin tam mühasibat müşayiəti)
 • Aylıq, rüblük və illik hesabatların müvafiq nəzarətedici orqanlara (Dövlət Vergi Xidməti, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Statistika İdarəsi, Məşğulluq İdarəsi) təqdim edilməsi
 • Gündəlik əməliyyatların (invoysların, elektron qaimə-fakturaların, elektron vergi hesab-fakturaların, ödəniş tapşırıqlarının hazırlanması) həyata keçirilməsi;
 • Vergi ödəyicisi tərəfindən hazırlanmış aylıq, rüblük, illik vergi hesabatlarının yoxlanılması.
 • ƏDV-nin depozit hesabı vasitəsilə əməliyyatların heyata keçirilməsi, büdcəyə, gömrük orqanlarına və digər vergi ödəyicilərinin sub-uçot hesablarına ƏDV məbləğlərinin köçürülməsi
 • Elektron vergi xidmətlərinin göstərilməsi;
 • Bank hesablarının açılması;
 • Bank hesabı vasitəsilə köçürülmələrin aparılması;
 • Mühasibat uçotunun qurulması və/və ya bərpa edilməsi (mühasibat uçotunun aparılması üzrə konsultasiyalar)
 • Müəssisənin əsas vasitələrinin inventarizasiyası
 • Debitor və kreditor borcunun analizi və inventarizasiyası
 • Kiçik sahibkarlıq subyektlərində mühasibat uçotunun aparılması və s
 • Vergi yoxlamaları zamanı təşkilatın maraqlarının təmsil olunması, vergi yoxlaması aktlarına etirazların hazırlanması


Əmək müqavilələrinin idarə olunması barədə;
 • AR Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq işçilər ilə əmək müqaviləsinin bağlanması;
 • İşçilərin işə qəbul, işdən çıxma, başqa işə keçirilmə, məzuniyyət, ezamiyyə və digər əmrlərin müəssisə tərəfindən sənədləşdirilməsi;
 • İşəgötürənin və işçinin razılığı ilə əmək müqaviləsinin şərtlərinin dəyişdirilməsi, əlavə və dəyişikliklərin edilməsi və ya protokolun hazırlanması;
 • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi (onun əsasları göstərilməklə) və xitam verilərkən işçilərin təminatları;
 • İşçilərin sosial sığorta olunmasını təmin etmək;
 • Müəssisə üçün aylıq əmək haqlarının sənədləşmə və vergi tutulmaları daxil olmaqla hesablanması;
 • Məzuniyyət haqqlarının hesablanması və ödənilməsi;
 • Müqaviləyə uyğun olaraq, statislik hesabatların və maaş cədvəllərini hazırlanması;
 • Dövlət Əmək Müfəttişliyi və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən aparılan səyyar yoxlamaların müşahidə edilməsi.

Birlikdə biznesinizi daha da inkişaf etdirək

Bizimlə əlaqə