Məsləhət xidmətləri

Məsləhət xidmətləri

 • Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə əsasən məsləhət xidmətləri;
 • Əmək qanunvericiliyi ilə bağlı məsləhət xidmətləri
 • Vergi və əmək qanunvericiliyində dəyişikliklər üzrə monitorinq;
 • Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun yeni şirkətlərin, filial və nümayəndəliklərin qeydiyyatının aparılması və bu sahədə məsləhət
 • Müştərilərin maraq və hüquqlarının dövlət, qeyri-dövlət və digər strukturlarda müdafiəsi və bu sahə ilə bağlı məsləhət xidmətləri
 • Mühasibatlıq və Maliyyə hesabatları və maliyyə sahəsində digər məsləhətlərin verilməsi.
 • Maliyyə hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına və Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları standartlarına uyğun hazırlanmasına dair məsləhət
 • Ayrı-ayrı maliyyə və vergi sxemlərinin hazırlanması və tətbiqi;
 • Xüsusi rejimli şirkətlər üçün vergi tutma prosesinə dair məsləhət xidmətləri
 • Müqavilələrin və digər hüquqi sənədlərin hazırlanması və bu sahədə məsləhət xidmətləri
 • Bağlanmış aktlar üzrə vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair məsləhətlərin verilməsi;
 • Aktların qanuniləşdirilməsi və ödəmə üzrə əməliyyatların izlənməsi;
 • Vergi yoxlamaları zamanı yoxlamanı müşayiət etmək.
 • Vergi öhdəlikləri və digər ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi üzrə məsləhətlərin verilməsi;
 • Vergilərin və digər ödənişlərin minimallaşdırılması baxımından müqavilələrin analizi;
 • Vergi ödənişlərinin optimizasiyası barədə məsləhət xidmətləri
 • Məlumat dəstəyi;
 • Həmçinin, vergi münasibətləri zamanı yaranan digər mübahisələrin həlli barədə məsləhət xidmətləri

Birlikdə biznesinizi daha da inkişaf etdirək

Bizimlə əlaqə